• +91 934 723 0048
  • arutla.suseela@yahoo.com
Slide background

తెలంగాణ మట్టి కణాలను కదన యోధులుగా మలిచిన విప్లవ సింహం

Slide background

తెలంగాణ మట్టి కణాలను కదన యోధులుగా మలిచిన విప్లవ సింహం

Slide background

నిజాం నిరంకుశత్వంపై పిడికిలెత్తిన అగ్నిశిఖ

Slide background

నిజాం నిరంకుశత్వంపై పిడికిలెత్తిన అగ్నిశిఖ

Slide background

నిజాం నిరంకుశత్వంపై పిడికిలెత్తిన అగ్నిశిఖ

Slide background

నిజాం నిరంకుశత్వంపై పిడికిలెత్తిన అగ్నిశిఖ

Slide background

నిజాం నిరంకుశత్వంపై పిడికిలెత్తిన అగ్నిశిఖ

Slide background

నిజాం నిరంకుశత్వంపై పిడికిలెత్తిన అగ్నిశిఖ

About

Political movements have started rather late in Hyderabad state. Before 1920 there were no people’s movements in Telangana region. Though the libraries like Sri Krishna Devaraya Andhra Bhashanilayam were established they had functioned as separate entities as individual organizations and had not gained any form of people’s movement. During 1920 Gandhiji led the Indian Freedom movement and had transformed it into people’s movement. Only then its effect was shown on Telangana and awakened a desire among the educated to serve the country. People started movements or agitations in Nizam’s rule to gain their rights and privileges. There was pure Jagirdari-Zamindari systems was in force in Nizam State. The Nizams supported the British imperialists and formed a totalitarian rule in addition to that the exploitation of the people that had taken place under the jagirdari system. Thee were no political rights. Liberty and freedom to the people. There was no citizenship. If the people wanted to hold a meeting, they had to submit an application and had to wait for months. Telugu language was suppressed and even the primary classes too were run in the Urdu language. Students were forced to learn and study only Urdu. The Government followed communication which is but natural to any feudal system. Those were the days when the fascist Nizam’s dreams were crumbling and the Nizam with his dictatorial mind was trying his best to suppress the Telangana people’s rights and liberties. Those were very tough days. In the name of religion the Razakars has been committing genocide. The people fought bravely with the Razakars and safeguard their rights and liberties. It was a movement of mass awakening. It was for land and for bread and for freedom. The people participated and fought the Nizam and that was Telangana armed struggle. In that freedom struggle everybody contributed according to their mite. Countless people died in that struggle and suffered. A few leaders led this struggle of Telangana and inspired the people and came out triumphant. Arutla family was one among the few that led the Telangana struggle.

Latest news

  • thumb1 Arutla Kamala Devi

    మానవత్వానికి నిలువెత్తు రూపం. నిర్మల స్వరూపం. అన్యాయాన్ని దహించే అగ్నిశిఖ. వీరోచిత సాహసాలకు ఎక్కుపెట్టిన బల్లెం. అబలలు కాదు సబలలంటూ పోరాట కాన్వాస్ పై నిలువెత్తు నిదర్శనమై నిలిచిన అపర రుద్రమ్మ. శత్రువుల గుండెపైకి గురితప్పని బుల్లెట్. వీరనారి, సాహసవనిత. అజ్ఞాత జీవితాన్ని గడిపినప్పటికీ సింహస్వప్నంలా నిలిచిన ధీరురాలు. నిరంకుశ పాలనకు చరమగీతం పాడిన విప్లవ శంఖం. సామాన్యుల హక్కుల కోసం కదం తొక్కిన ధీశాలి. తెలంగాణ సాయుధ రైతాంగ పోరాటంలో వికసించిన అగ్నిపుష్పం. ఆమే డా. ఆరుట్ల కమలాదేవి.

  • thumb1 Arutla Ramachandra Reddy

    నిర్దాక్షిణ్య నిరంకుశ పాలనను అంతం చేయడానికి, అమాయక ప్రజల ధన మాన ప్రాణాలను దోచుకుంటున్న పాశవిక శక్తులను నిర్మూలించడానికి సాయుధ పోరాటమే లక్ష్యమని తన ప్రాణాలను కూడా గడ్డి పోచలుగా భావించి రకరకాల సమర వ్యూహంతో పాలకుల గుండెలను గడగడలాడించిన తెలంగాణ విప్లవ సింహం ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి. దమన నీతితో, కుటిల వ్యూహాలతో కర్కశ పాశవిక చర్యలతో తెలంగాణ ప్రజల రక్తంతో షవర్ బాత్ చేస్తూ తమ పాలనను దోపిడి వ్యవస్థగా మార్చుకుని అడుగడుగునా జన జీవితాన్ని సంక్షుభిత పరుస్తున్న నిజాం అమానుష పరిపాలనను తన విప్లవ గర్జనలతో తెలంగాణ మట్టి కణాలను వీరa కిశోరాలుగా సాయుధ పోరాటములో ఉరకలు వేయించిన అగ్నిశిఖ ఆరుట్ల రామచంద్రారెడ్డి.


Dr.Arutla Kamala Devi & Arutla RamaChandra Reddy – Foundation

Activities

Any activity that brings awareness among the people of the villages is undertaken. Particularly, the areas which stop the villagers learn or do without visiting the urban area are made possible to them.

Volunteers

We welcome the dedicated volunteers to be part of the foundation by extending their services in the form of helping the school children, homemakers and the youth of the villages to empower them in becoming self employable.

Contribute

The designed activities can be scaled to a larger community if we break the financial hindrances. Make a financial contribution to carry out a specified activity with your name.

Share

Please spread the message of serving the under privileged in the villages which in turn builds a strong nation.